964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Bases del concurs del cartell anunciador del 54 Sexenni

Home/Cultura, Festa, Societat, Turisme/Bases del concurs del cartell anunciador del 54 Sexenni

Bases del concurs del cartell anunciador del 54 Sexenni

L’Ajuntament de Morella acorda convocar el Concurs de Cartells per al 54 Sexenni de 2018, amb les següents:

BASES

1- Participants

Podran participar totes les persones que ho desitgen amb un o més cartells inèdits.

2- Informació i text

En el cartell com a frase principal ha d’aparèixer: “54 Sexenni de Morella, del 18 al 27 d’agost”.

També s’haurà d’indicar: Festa d’Interès Turístic Nacional, Bé d’interès Cultural Immaterial.

El cartell ha d’incloure els logotips següents i en este ordre: Ajuntament de Morella, Morella turística, Pueblos Más Bonitos de España, Els Ports Morella. (els podran sol·licitar al correu ajuntament@morella.net en el format que necessiten).

En el cartell també ha d’aparèixer l’adreça de la pàgina web de l’Ajuntament de Morella:  www.morella.net

3- Dimensions i presentació

Les Dimensions obligatòries del cartell seran de 50 x 70 centímetres, en suport rígid.

La tècnica serà lliure.

A més, el cartell s’ha de facilitar també en suport digital, en els formats jpg i pdf.

Queden exclosos d’enviar el suport digital, els treballs presentats pels alumnes del col·legi Mare de Déu de Vallivana i l’ies Morella. Estos també podran variar les dimensions dels cartells, sempre amb acord previ amb l’ajuntament de morella

4- Termini i enviament de les obres.

El termini de presentació de les obres finalitza el divendres 17 de novembre de 2017 (inclòs).

Les obres s’entregaran a la següent direcció: Ajuntament de Morella, c/ Segura Barreda, 12300 Morella (les despeses de l’enviament seran a càrrec de l’artista).

5- Identificació

El nom de l’autor no haurà d’aparèixer a cap lloc visible. En l’embalatge del cartell haurà de figurar el lema.  Juntament amb el cartell s’acompanyarà  un sobre tancat, indicant el lema en la part exterior i en la part interior: el nom, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI de l’autor/a.

6- Jurat

La composició del jurat es donarà a conèixer el dia del fallo.

7- Fallo del jurat

El fallo tindrà lloc el dimecres 6 de desembre de 2017 en acte públic a la sala del justícia de l’ajuntament de Morella. S’indicarà l’hora amb suficient antelació en l’agenda web de l’ajuntament de morella.

El fallo serà inapel·lable i podria quedar desert algun premi.

8- Premis

Els premis seran els següents: 1r premi, 1.000 € (mil euros).

Premis especials, millor cartell presentat per:

artista morellà (nascut o resident), 500 € (cinc-cents euros).

l’estudiant de l’Institut de Batxillerat, 300 € (tres-cents euros).

l’estudiant del Col·legi Públic Mare de Déu de Vallivana, 150 € (cent cinquanta euros).

9- Exposició

Tots els Cartells s’exposaran a les Sales gòtiques de l’Ajuntament de Morella. Aquells cartells no premiats que no es retiren abans de dos mesos de la finalització de l’exposició es consideraran a disposició de l’Ajuntament.

Els Cartells premiats cediran la seua propietat intel·lectual a l’Ajuntament de Morella, a més l’organitzador es reserva el dret a poder modificar el text.

2017-09-11T07:14:27+00:00 setembre 11th, 2017|Cultura, Festa, Societat, Turisme|

2 Comments

  1. […] aprobó ayer en el pleno ordinario las bases del concurso del cartel anunciador del 54 Sexenni. De este modo, los y las artistas pueden enviar sus proyectos […]

  2. […] va aprovar ahir al ple ordinari les bases del concurs del cartell anunciador del 54 Sexenni. D’aquesta manera, els i les artistes poden enviar els seus […]

Comments are closed.