Documentació

Home/Documentació
Documentació 2018-12-04T13:22:41+00:00

INSTRUCCIONS PER A LA REGULACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONOMICS, SOCIETAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, SA (CISE, SPE, SA)

 Instruccions per a la regulació dels procediment de contractació de l’empresa pública Centre Integrat de Serveis Económics SPE, SA

 

Bases convocatòria selecció de personal: cambrers per a la barra de l’Espai Firal la nit de fi d’any – Centre Integrat de Serveis Econòmics SPE SA (2018.12.04)

Resultat per a la convocatòria de selecció de personal com a monitor/a per al parc d’aventura Saltapins – Iniciatives Turístiques Morella SLU (2018.12.04)

Resultat per a la convocatòria de selecció de personal d’atenció al públic per a la zona d’estacionament municipal- Centre Integrat de Serveis Econòmics SPE SA (2018.11.30)

 Llistat admesos i exclosos convocatòria selecció personal monitor parc aventura Saltapins – Iniciatives Turítiques  Morella SLU (2018.11.29)

 LListat admesos i exclosos convocatòria selecció personal d’atenció al públic per a la zona d’estacionament municipal – Centre Integrat de Serveis Económics SPE, SA (publicat 2018.11.27)

 Bases convocatòria selecció personal auxiliar infermeria Centre de Dia – Centre Integrat de Serveis Econòmics SPE, SA (publicada el 2018.11.23)

 Llistat admesos i exclosos convocatòria selecció personal Escola Matinera – Centre Formatiu Morella, S.L.U.

  Llistat admesos i exclosos convocatòria selecció personal de neteja Iniciatives Turístiques Morella S.L.U. (publicat el 2018.11.16)

 BASES CONVOCATÒRIA SELECCIÓ PERSONAL D’ATENCIÓ AL PÚBLIC PER LA ZONA D’ESTACIONAMENT MUNICIPAL (publicat el 2018.11.09)

  BASES CONVOCATÒRIA SELECCIÓ MONITOR PARC AVENTURA SALTAPINS – INICIATIVES TURÍSTIQUES MORELLA, S.L.U. (publicat el 2018.11.06)

 BASES CONVOCATÒRIA SELECCIÓ PERSONAL DE NETEJA INICIATIVES TURÍSTIQUES MORELLA S.L.U. (publicat el 2018.10.29)

 BASES CONVOCATÒRIA SELECCIÓ MONITOR ESCOLA MATINERA – CENTRE FORMATIU MORELLA (publicat el 2018.10.30)

 

Plec de clàusules particulars que ha de regir el procediment de licitació per a la prestació del servei de serveis d’autobusos durant la celebració del 54 Sexenni (publicat el 2018.06.12)

ANUNCIO DE LICITACIÓN SERVICIO AUTOBUSES 54 SEXENIO 2018

PCAP servicios_simplificado_sumario_sin lotes autobuses 54 Sexenio 2018

PPT – Servicio autobuses 54 Sexenio 2018

Plec de clausules administratives particulars que ha de regir el procediment obert per a la concessió de la gestió del servei de la Nevera Medieval (vàlide des del 18-05-2018)

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO NEVERA MEDIEVAL.

ANUNCIO DE LICITACIÓN. PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO NEVERA MEDIEVAL

PLIEGO GESTIÓN NEVERA MEDIEVAL. APERTURA PROPOSICIONES

Bases convocatòria i constitució de borsa d’ocupació de professor-a d’anglès

Bases convocatòria i constitució de borsa d’ocupació de professor-a d’anglès