Documentació

Home/Documentació
Documentació 2018-03-02T13:08:23+00:00

INSTRUCCIONS PER A LA REGULACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA CENTRE INTEGRAT DE SERVEIS ECONOMICS, SOCIETAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, SA (CISE, SPE, SA)

Documents per descarregar:

Normes de Contractació Interna Cise

 

Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la contractació de serveis i actuacions musicals durant el mes d’agost del 2018

Documents per descarregar.

Pliego de cláusulas administrativas