964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Dies festius locals 2018

Home/Dies festius locals 2018
Dies festius locals 2018 2018-05-31T10:24:51+00:00

En la sessió plenària de 19 d’octubre de 2017 es van fixar com a dies de festa de caràcter local per 2018 els dies 8 d’octubre i el 26 de desembre de 2018.