964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Junta de Govern Local

Home/Junta de Govern Local
Junta de Govern Local 2018-03-22T15:17:32+00:00

La Junta de Govern Local està formada per l’alcalde i els tinents d’alcalde. Té la missió de donar assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seues atribucions i d’exercir les funcions que la resta d’òrgans municipals li hagin delegat. Actualment la Junta de Govern Local es reuneix tots els dimecres per tractar els temes de tràmit de la gestió local.

Membres:

  • Rhamsés Ripollés Puig
  • Rafael Pallarés Traver
  • Rocio Querol Carceller
  • Amadeu Bordàs Antolí
  • Secretari: Ivan Esteller Tena

Les actes de les Juntes de Govern Local estan disponibles en el portal de transparència.

Portal de transparencia: transparencia.gob.es