Pautes d'accessibilitat
 

Fer una pàgina web accessible signifique que persones amb algun tipus de discapacitat van a poder fer ús d’eixa pàgina web.

Amb el terme accessibilitat web, es fa referència al disseny de la pàgina, el qual podrà ser entès, percebut i navegable per la major part d’usuaris possible.

Aquest portal web ha sigut desenvolupat basant-se en les pautes definides per el W3C (World Wide Web Consortium) el qual és una organització que s’encarregue de la producció d’estàndards per a la web.

El portal compleix els següents nivells d’accessibilitat:

 • Nivell AAA en el test d’accessibilitat web de TAW el qual utilitze les normes WAI (Iniciativa d’Accessibilitat Web) creades pel W3C.
 • Totes les pàgines tenen la fulla d’estils validada pel W3C.
 • Totes les pàgines compleixen les directrius del XHTML 1.0 validat també pel W3C.

Exemples d’esta accessibilitat web són:

 • Es pot ampliar/reduir el tamany del text per a ajustar-se millor a la visió del usuari
 • Totes les imatges i elements multimèdia de la web disposen d’un text alternatiu per als usuaris que utilitzen navegadors de text.
 • Tots els enllaços de la web són accessibles mitjançant el teclat, els menús principals mitjançant tecles d’accés directe i la resta polsant el tabulador.
 • En totes les pàgines del portal, l’usuari sap en quina part està, ja siga per el color característic de cada grup o pel text que indique la part en la que estem.
 • Totes les pàgines són operatives sense l’ús de scripts, animacions flash, applets java i altres objectes multimèdia.
 • Totes les parts de la web apareixen en la mateixa finestra, pel que s’evita al màxim l’obertura de noves finestres. Aquestes sols s’obren quan els enllaços ens dirigeixen a pàgines externes a Morella.net o en les seccions de fotos.
 • Els formularis disposen de valors per defecte que ajuden a l’usuari a reconéixer la finalitat del camp.
 • La pàgina és totalment accessible a qualsevol resolució de pantalla, però es recomana tindre resolucions superiors a 800*600 píxels.
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net