Certificat d'empadronament
 1. Descripcion
 2. Document que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili, amb les dades que consten en aquest moment en el padró municipal d'habitants. És el document que dóna fe de les dades del padró i duu la signatura del secretari i el vistiplau de l'alcalde.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal.

 5. DondeTramita
  • Presencial
   • En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de: 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.
  • Telefònica
   • Aquest tràmit pot fer-se per telèfon cridant al 964 16 00 34
 6. DocumentacionAportar
 7. Si la sol·licitud presencial la realitza un representant haurà d'aportar original del document que acrediti la seva representació.

 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. En qualsevol moment.

 12. PlazoResolucion
 13. El document s'expedeix en un termini de tres dies. El termini de validesa del certificat ho establix l'Administració que ho demana i comença a contar des de la seva data d'expedició.

 14. Normativa
 15. Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals.

 16. ModeloSolicitud
 17. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 18. Procedimiento
  • Presencial
   1. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals.
   2. Tornar a recollir el certificat en el primer cas, a partir del tercer dia des de la data de sol·licitud.
  • Telefònica
   1. Trucar per telèfon i efectuar la sol·licitud.
   2. Tornar a recollir el certificat en el primer cas, a partir del tercer dia des de la data de sol·licitud.
   3. En cas que s'hagués sol·licitat es rebrà per correu ordinari en el domicili.
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net