Certificat d'estar al corrent del pagament de dubtes tributaries
 1. Descripcion
 2. Document que acredita que s'està al corrent del pagament de deutes tributaris amb l'Ajuntament, requerit habitualment per a contractacions, subvencions, etc.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores. El pagament pot realitzar-se en les entitats financeres col·laboradores.
  • Telefònica
   1. Aquest tràmit pot fer-se per telèfon cridant al 964 16 00 34
 6. DocumentacionAportar
  • Sol·licitud
 7. PrecioTasa
 8. Tràmit gratuït

 9. PlazoSolicitud
 10. En qualsevol moment

 11. PlazoResolucion
  • El termini de resolució és de deu dies. La validesa depèn de l'organisme o entitat que es presenti, amb un màxim de tres mesos.
 12. Normativa
 13. No procedeix

 14. ModeloSolicitud
 15. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 16. Procedimiento
  • Sol·licitud presencial
   1. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals
   2. Recollir el certificat a partir de les 10
  • Sol·licitud telefònica
   1. Trucar per telèfon i efectuar la sol·licitud
   2. El certificat es remetrà al domicili que consti en els arxius municipals
   3. Si no consta ha d'acudir presencialment a recollir-lo
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net