Denúncies per infracció de normatives
 1. Descripcion
 2. Mitjançant el present procediment es poden presentar denúncies per infracció d'ordenances municipals o d'altra normativa l'aplicació de la qual correspongui a les entitats locals.
  En la denúncia és obligatòria la identificació del denunciant.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal.

 5. DondeTramita
 6. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de: 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.

 7. DocumentacionAportar
  • Escrit de denúncia (sol·licitud).
  • Prova testifical o qualsevol altre mitjà de prova, si escau.
 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. En qualsevol moment.

 12. PlazoResolucion
 13. La denúncia podria donar lloc, una vegada verificats els fets, a la iniciació d'un expedient sancionador.

 14. Normativa
 15. Segons l'Ordenança aprovada en ple ordinari el dia 13 de novembre de 1992 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província nombre 157 de desembre de 1992

 16. ModeloSolicitud
 17. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 18. Procedimiento
 19. Presentar la denúncia

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net