Sol·licitud de devolució de fiança
 1. Descripcion
 2. Sol·licitud de devolució de les fiances dipositades amb motiu contractes administratius, llicències d'obres o qualsevol altre motiu.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
 6. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores. El pagament pot realitzar-se en les entitats financeres col·laboradores.

 7. DocumentacionAportar
  • Sol·licitud de devolució de fiança
  • Documentació que acrediti la finalització de l'actuació o activitat garantida, incloent el termini de garantia previst en el contracte
 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. La devolució de la fiança podrà sol·licitar-se quan finalitzi el procediment que estava garantint i el termini addicional de garantia.

 12. PlazoResolucion
  • El termini de resolució és de 3 mesos.
 13. Normativa
 14. Llei de Contractes de les Administracions Públiques i la restant normativa que prevegi l'exigència de la fiança.

 15. ModeloSolicitud
 16. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 17. Procedimiento
  • Sol·licitud presencial
   1. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals. Recollir el rebut de presentació
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net