Informacions urbanístiques
 1. Descripcion
 2. Informe urbanístic que emet l'ajuntament sobre classificació urbanística de terrenys, possibilitat de sol·licitar llicència, regulació en el Pla General d'Ordenació Urbana, tràmits a seguir en un procediment, etc.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
 6. DocumentacionAportar
 7. Cap

 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. En qualsevol moment

 12. PlazoResolucion
 13. Un mes per a informar per escrit respecte a la classificació, qualificació i programació urbanística dels terrenys.

 14. Normativa
  • Llei 16/2005, de 30 desembre, Urbanística Valenciana.
  • Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 15. ModeloSolicitud
 16. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 17. Procedimiento
 18. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net