Reclamacions urbanístiques
 1. Descripcion
 2. Procediment per a solucionar problemes de la via pública, edificis, construccions, terrens, serveis urbanístics, etc.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal

 5. DondeTramita
  • Presencial
   1. En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores, i els dissabtes de 10,30 a 13.00 h.
  • Teléfonica
   1. Ha de realitzar-se per escrit, tret que sigui una reparació que hagi de realitzar l'Ajuntament.
 6. DocumentacionAportar
 7. Sol·licitud (exposant l'objecte de la reclamació o denúncia). Si escau, es requerirà perquè s'aporti la documentació necessària.

 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. En qualsevol moment

 12. PlazoResolucion
 13. No procedeix

 14. Normativa
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 15. ModeloSolicitud
 16. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 17. Procedimiento
 18. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals. Recollir el rebut de presentació.

Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net