Volant d'empadronament
 1. Descripcion
 2. Document que permet constatar les dades consten en aquest moment en el padró municipal d'habitants.

 3. QuienSolicitar
 4. Qualsevol interessat o el seu representant legal.

 5. DondeTramita
  • Presencial
   • En les oficines municipals situades en C/ Segura Barreda, 28, Morella. L'horari d'atenció al públic és de: 08.00 a 15.00 i de 16.30 a 19.00 hores.
  • Telefònica
   • Aquest tràmit pot fer-se per telèfon cridant al 964 16 00 34
 6. DocumentacionAportar
 7. Si la sol·licitud presencial la realitza un representant haurà d'aportar original del document que acrediti la seva representació.

 8. PrecioTasa
 9. Tràmit gratuït

 10. PlazoSolicitud
 11. En qualsevol moment.

 12. PlazoResolucion
 13. El document s'expedeix en el moment de la seva sol·licitud. És un document de caràcter merament informatiu.

 14. Normativa
 15. Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals.

 16. ModeloSolicitud
 17. La sol·licitud estarà disponible en la web en breu. Actualment pot recollir-la en les oficines de l'Ajuntament

 18. Procedimiento
  • Presencial
   1. Emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo en les oficines municipals.
   2. Recollir en el moment el volant d'empadronament.
  • Teléfonica
   1. Trucar per telèfon i efectuar la sol·licitud.
   2. El volant es remetrà per correu ordinari al domicili que consta en el padró municipal.
Tornar al llistat de tràmits
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net