Els masos de l'antic terme
Dena Primera del Riu
Inici Masos de l'Antic Terme Contactar
 
Dena de Castellons Dena de Coll i Moll Dena de la Font d'En Torres
Dena d'Herbeset Dena dels Llivis Dena de Morella la Vella
Dena de Muixacre Dena Primera del Riu Dena de la Pobla d'Alcolea
Dena de la Roca Dena Segona del Riu Dena de la Vespa
 
Link para descargar el flash
MASOS: Molí d'Adell, Caseta del Molí d'Adell, Molí del Batà, Mas del Beato, Hostal del Beltran, Mas de Borràs, Caseta de Calçades, Caseta de Canteret, Molí dels Capellans, Mas de Carlos, Mas de la Castella, Mas del Collet, Mas de Danyal, Molí d'en Pi, Caseta d'Eroles, Caseta de l'Esperança, Molí dels Frares, Molí de la Font, Caseta de Gamundí, Molí de Gamundí, Fàbrica de Giner, Caseta del Guargo, Caseta de Mixinet, Mas de la Mola, Caseta dels Mussols, Caseta del Nogueral, Caseta de Pasqual, Venta la Pasquala, Caseta de Peguesa, Caseta de Pepan, Pobleta del Riu, Molí en Pont, Venta del Punyal, Molí del Randero, Mas de Roc, Caseta de Rosà, Caseta de la Rosada, Molí de Roio, Casa de Roc, Caseta de Rufo, Caseta de Sant Tomàs, Mas de Segura, Teuleria de la Mola i Torre del Molí d'Adell.
SUPERFÍCIE: Al voltant de 1.663 hes.
Situada a la part O. del terme de Morella. Els seus límits són: al nord, amb la dena de Morella la Vella; al sud, trobem la dena de la Vespa; a l'est, la dena Segona del Riu i la part més oriental de la dena de Morella la Vella; a l'oest, el terme de Forcall.
CAPITAL: Mas del Beato.
AGRICULTURA: Quasi no té presència, perquè aquesta dena presenta una orografia força inclinada la qual cosa deixa poc espai adequat per al conreu. Sols vora riu, trobarem algunes zones, poc extenses, aptes per la conreu de regadiu. En altres, encara existeix un conreu de cereals que podem qualificar quasi de testimonial, en el conjunt del terme de Morella. Hi ha quasi 350 hes. de zona de conreu.
RAMADERIA: Els ramats oví i cabrum són poc importants, de la mateixa manera que ho és el ramat boví. En canvi, el porcí és prou important, en granges de cicle tancat. També ha adquirit certa importància l'avicultura en granja. Hi ha una extensió superior a les 700 hes. per a pastura.
SILVICULTURA: Al segle XIX tenia una massa forestal important però la tala d'arbres durant la primera part del segleXX deixà molt minvats els boscos de la zona. Una de les zones que encara gaudeix de bosc és la Mola la Garumba.
ALTRES: Destacar la Fàbrica de Giner que tingué una gran importància a finals del segle XIX quan s'implantà la revolució industrial encara que de manera tardana a la província de Castelló. Constituí un centre pioner de la indústria tèxtil, essent un dels complexos industrials més importants d'Espanya. A partir de 1988 fou adquirida per la Generalitat Valenciana amb la finalitat de convertir-ho en un espai esportiu, d'esplai, d'ubicació de dependències oficials de les conselleries, hotel, alberg, etc.
També s'han trobat restes de rèptils: el primer lloc on es van trobar va ser a la Teuleria Beltran i posteriorment a Canteret.
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net