Història de Morella
Prehistòria i història antiga
Marc geogràfic Medieval Moderna Contemporània
 

Per Carles Ripollés

Arquers de les Pintures Rupestres de Morella la Vella Arquers de les Pintures Rupestres de
Morella la Vella
Morella es troba en un lloc de pas tradicional entre la vall de l'Ebre i la costa mediterrània, el que ha afavorit l'assentament humà ja des de l'antigor. Hi ha documentades restes de caçadors-recolectors de l'epipaleolític geomètric. L'home prehistòric ens ha deixat abundants mostres de l'art, com els gravats i les pintures rupestres de Morella la Vella, declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Al castell es troben elements tecnològics del neolític. Alguns monuments funeraris delaten l'existència de grups humans amb una economia productora i un hàbitat estable, a les àrees més fèrtils del territori. Les excavacions arqueològiques han permès trobar nombroses restes de l'edat del Bronze, especialment a moles de fàcil defensa. L'hàbitat perdura en el temps i en molts d'aquests jaciments hi ha també restes ceràmiques d'època ibèrica. Alguns d'aquests assentaments continuaran fins a l'època romana, amb el centre administratiu a la ciutat de Lesera, en el terme del Forcall.

Utensilis
 
Marc geogràfic  Medieval
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net