Arxiu Virtual

La funció conservadora del museu fa que custodie diversos fons bibliogràfics i d'altra índole, els quals estàn a disposició dels investigadors per a la seua consulta, prèvia concertació de la visita amb la direcció del museu.

Alguns d'aquests fons són els següents.

Fons Manuel Marín

Fons Manuel Marín Publicacions d'enginyeria de comunicacions i telefonia (s. XX).

Fons Manuel Grau

Fons Manuel Grau Publicacions d'història i monografies de la comarca dels Ports (s. XX).

Fons Josep Pascual

Fons Josep Pascual Fotografies de la comarca dels Ports dels fotògrafs Cruella i Pascual (ca. 1870-1955).

Arxiu Virtual

Arxiu Virtual

Biblioteca Auxiliar del Museu

Biblioteca Auxiliar del Museu
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net