Visita

El riquíssim patrimoni del terme municipal de Morella, i de tota la comarca dels Ports en general, precisa d'una institució que conserve, estudie i difonga tot allò que Morella té per a ensenyar i per això la ciutat disposa de Museus de Morella, que és la institució municipal dedicada a la recerca, difusió i conservació del patrimoni.

El museu té la particularitat que no es troba en un únic edifici, sinó que s'estén per diferents llocs de la ciutat. Això ha permés rehabilitar diversos monuments civils, religiosos i militars i donar ús a diversos espais de la ciutat.

Us invitem, per tant, a gaudir de la visita a les exposicions amb una doble vessant: tan important és el continent com el contingut. En cada espai trobareu representada alguna de les riqueses paleontològica, històrica o etnològica de la nostra ciutat.


Visita
Visita Visita Visita Visita


Visita
Visita Visita
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net