Origen La festa

Historia:

El primer sexenni es va celebrar el 1678. En aquella època la societat estava dividida en gremis, en funció dels diferents oficis. Cada un de ells organitzava la festa un dia del novenari, una qüestió que s’ha mantingut fins l’actualitat, ja que són les diverses professions les que, juntament amb l’Ajuntament, continuen la tradició. Els morellans, així com van fer els seus avantpassats, recorren a peu els 24 km que separaren la població del santuari de Vallivana, on es troba la Verge, la qual només ix per pujar a Morella cada sis anys amb motiu del sexenni. La festa està formada, a més a més, per molts altres elements, com són els retaules o processons que transcorren pels carrers engalanats de la ciutat. Antigament els guarniments eren florals, compostos per plantes aromàtiques, pètals i enramades, però a poc a poc varen evolucionar en tapissos, composicions mestres de paper de seda rissat. Aquestos guarniments es preparen durant tot un any pels veïns dels diferents carrers, els quals acudeixen cada nit a elaborar-los, esta faena s’anomena a Morella: anar a les flors.

Origen

Història

La Festa

Els Carrers

Les Dances

El Sexenni

Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net