Casa de la Cultura
 

 

La Casa de la Cultura de Morella està situada al carrer Colomer de Morella. L’edifici és propietat de Bancaixa, entitat que signa un conveni amb l’Ajuntament de Morella cedint les instal·lacions per a un ús educatiu i cultural. En 2010 es va reformar i va agrupar distints serveis educatius. A la planta baixa, està situat el Centre Jove, un ampli espai que s’utilitza com a ludoteca durant les vesprades. Allí, una monitora presta atenció dels xiquets i xiquetes, que tenen nombrosos jocs per jugar i aprendre. A la primera planta trobem la Biblioteca, la Seu dels Ports de la UJI i serveis. Per últim, a la segona planta, hi ha un despatx, dues aules i un espai per realitzar treballs en grup. Ací s’impartixen les clases de la Formació Permanent d’Adults.

 

 

 

 

BIBLIOTECA

 

 

Hi ha referències a l'existència de biblioteca municipal des dels anys 20, però l'actual es va crear el 1958 i va ser reconeguda oficialment pel Ministeri d'Educació Nacional a, l'octubre de 1962.

 

 

La biblioteca obri 37 ½ hores setmanals. L'horari és de 10:30 a 13 i de 17 a 21 h. De dilluns adivendres i de 10 a 14 els dissabtes. Tanca els diumenges, festius i la setmana de bous de Sant Roc perquè acull l'infermeria.

 

La biblioteca té més d'onze mil llibres, sense comptar els de la Seu dels Ports de la UJI, que acull. Destaquen 69 metres linials de novel·les (en castellà, valencià i francés)

 

 

Serveis

 

Sales de lectura i estudi

 

 

Hi ha 22 punts de lectura individual a la sala general i una taula de 10 cadires per a treballs en grup en un altre espai separat per a mantenir millor el silenci.

 

 

Premsa

 

 

Hi ha dos punts de lectura específics. Estan a disposició dels lectors els diaris ABC, El País, Levante de Castelló iMediterráneo i el setmanari comarcal Notícies. També es reben altres publicacions periòdiques d'una manera més irregular.

 

 

Internet

 

 

Hi ha quatre punts informàtics per a garantir l'accés universal a internet.

 

 

Préstec de llibres

 

 

La majoria dels llibres de la biblioteca poden prestar-se per a llegir-los tranquil·lament a casa. Només estan exclosos de préstec els llibres del fons local, les obres de referència com atles, enciclopèdies i diccionaris, i aquells que el bibliotecari considere necessari per raó de conservació.

 

 

Per a endur-se un llibre en préstec només cal la targeta de lector, que és gratuïta i es fa en l'acte, només exhibint el DNI. A falta d'una depuració de la base de dades, en l'actualitat hi ha fitxats 766 lectors, tant del propi municipi de Morella com dels municipis més propers de la comarca dels Ports.

 

 

El període de préstec ordinari és de quinze dies, però si no hi ha reclamacions d'altres usuaris es pot prorrogar sense més tràmit un poc més.

 

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

A part del llibre de la setmana, la biblioteca sol incorporar setmanalment una vintena d'exemplars procedents de vàries vies, sobretot donacions institucionals i particulars. Totes estes novetats es donen a conéixer com sempre al mostrador de novetats.

 

 

A partir d'ara també es piulen pel twitter @BiblioMorella.

 

 

Els usuaris poden fer-se seguidors de la biblioteca i a més de les novetats bibliogràfiques, rebran piulades amb els avisos de servici, com incidències puntuals d'horari, i també una selecció d'activitats públiques de la Universitat Jaume I d'interés general o bé específiques de la Seu dels Ports.

 

 

S'ha triat este mètode de difusió i no un butlletí de novetats tradicional en paper, o bé electrònic, perquè:

 

 

No suposa cap cost econòmic per a l'Ajuntament i genera una càrrega de treball addicional pràcticament inapreciable.

 

 

tots els usuaris poden consultar-lo des de diverses plataformes i suports (ordinadors, tauletes, mòbils de gamma alta) i des de molts llocs, cosa que té una especial importància perquè la biblioteca atén el municipi de Morella que té la població molt dispersa (6 pobles, 2 barris extramurs i diversos masos) i també servix a veïns d'alguns municipis propers.

 

 

Simplement buscant el perfil de la biblioteca s'obté una llista dels títols ingressats, en orde d'incorporació, amb una pinzellada breu -per força, 140 caràcters!- sobre el seu contingut.

 

 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net