Centre de Dia
 
El centre de dia de Morella és un servei sociosanitari i de suport familiar que ofereix durant tot el dia atenció a les necessitats personals, terapèutiques i socioculturals de la persona dependent, promovent la seva autonomia i qualitat de vida.

 

Compta amb una sèrie de professionals que treballen de manera conjunta en la planificació i posada en marxa d'un pla individualitzat de tractament i cures per a cada usuari/a.

 

Oferim els següents serveis (pot accedir qualsevol persona externa al centre):

 

Fisioteràpia

 

Psicologia

 

Logopèdia

 

Podologia

 

menjador social

 

Taller de memòria

 

CONTACTE

 

Arxius relacionats
tarifas_centre de dia.pdf
 
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net