Jaume I
CARNS DE MORELLA

El projecte d’instal•lació d’un escorxador comarcal homologat és un projecte innovador a la comarca. Per una banda, serà de gran utilitat per al sector ramader i de serveis, i donada la importància d’aquestos sectors a la comarca, s’afavorirà les possibilitats de creixement i desenvolupament del mateix. Per una altra banda, la instal•lació de l’escorxador pretén fomentar i valorar els productes càrnics de la zona, sobre tot si existix la possibilitat de crear productes de qualitat.

Per dur a terme aquesta iniciativa es va crear a l’any 2004 l’empresa Carns de Morella, S.L., una empresa mixta, participada per l’empresa pública CISE S.A. (Centre Integrat de Serveis Econòmics, S.A.), per la Cooperativa Comarcal Sant Antoni Abad, la Cooperativa Agrícola Benasalense. Coop. V., Associació de Ramaders del Maestrazgo “El Lligalló”, i empreses i socis particulars vinculats al sector ramader. Posteriorment, l’any 2006 es va fer una ampliació de capital, en la qual han participat més de 70 socis, tant particulars com empreses.

La societat té com a objecte: la realització del servei d’escorxador de ramat boví, porcí, oví i caprí. La capacitat de producció de l’escorxador per 4/5 operaris serà la següent:

Oví i caprí: 50 peces/hora

Boví: 10 peces/hora

Porcí: 10 peces/hora

El servei, en un futur, podrà incloure tant el sacrifici de ramat com el especejament, transformació, conservació i transport del producte. L’escorxador s’ha instal•lat a uns terrenys propietat de Carns de Morella situats al Polígon Industrial Les Casetes de Morella.

Cases de Morella - Turisme Rural
Web oficial de la ciutat de Morella
Ajuntament de Morella   Test d'accessibilitat web www.tawdis.net aprobat   XHTML 1.0 Transitional vàlid www.w3.org   Morella.net   Morella.net   Ajuntament de Morella   Morella.net