964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Aula Mentor

Home/Aula Mentor
Aula Mentor 2018-02-02T15:50:59+02:00

L’Aula Mentor és un sistema de formació obert, lliure i a través d’Internet, promogut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Els objectius de l’Aula Mentor se centren en proporcionar una alternativa formativa a la població adulta que no pot estudiar de manera presencial, i que a més té un ritme d’aprenentatge o possibilitat de dedicació que requereix d’un sistema molt flexible on no hi haja horaris ni terminis a complir. Els cursos oferits per l’Aula Mentor són 100% on-line i la matrícula està oberta durant tot el curs escolar. A més cal destacar que a pesar de tenir un cost molt baix per a l’alumne, amb aquesta formació s’obté una certificació oficial.

L’oferta formativa es materialitza en un conjunt de cursos en permanent actualització (d’entre 50 i 70 hores de durada), organitzats en àrees formatives, i que han estat dissenyats i adaptats especialment per a les característiques del públic a qui van dirigits.

Les persones que puguen estar interessades, però no disposen d’ordinador o connexió a Internet a casa, poden utilitzar l’aula d’informàtica de l’edifici CISE per a la realització dels cursos. A més, les proves d’avaluació final es realitzen de manera gratuïta també en aquesta aula, assegurant així que ningú haja de desplaçar-se per tal d’obtenir la certificació.

A l’hora de formalitzar la inscripció a aquestos cursos, deuen fer-ho a l’AODL de l’Ajuntament de Morella, bé siga directament a les oficines o al correu electrònic aedlmorella@gmail.com .

www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

e-mail: aedlmorella@gmail.com / Web: www.aulamentor.es/es/cursos-mentor