964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Bases del III Concurs de fotografia de muntanya de Morella

Home/Cultura, Esport, Notícies, Societat/Bases del III Concurs de fotografia de muntanya de Morella

Bases del III Concurs de fotografia de muntanya de Morella

OBJECTIU

Recordar a la companya Ana Puig Ortí, gaudint  tots junts d’una vesprada entre amics i amigues i compartint la nostra passió: l’esport i la muntanya.

TEMES

1.- Tots els relacionats amb la muntanya. Fotografies d’esports de muntanya  (espeleologia, esquí, escalada esportiva, parapent, descens de barrancs, caiac, ràfting i aventura, alpinisme, expedicions, excursionisme…) i paisatges.

2.- Les fotografies hauran de ser en suport digital (s’aconsella un pes mínim d’1 megabyte), o bé en paper fotogràfic amb unes mides aconsellables de 21 cm x 29,7 cm. (DIN A4). Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant.

3.- Qualsevol sol·licitud d’admissió d’una fotografia es farà indicant el nom, cognoms, domicili i població del participant, abans del 26 d’octubre de 2019. L’Organització es reserva el dret de no acceptar les fotografies que no complisquen amb les condicions legals exigides pel concurs.

4.- L’organització designarà el Comité de Selecció, única autoritat per seleccionar les obres que formaran part de l’exposició a les sales de l’Ajuntament de Morella.

5.-  L’organització designarà el jurat qualificador.  Les votacions del jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran per majoria de vots, segons el seu reglament privat. El veredicte és irrevocable. Hi haurà un primer premi en metàl·lic de 200,00 €, i un segon premi de 100,00 €. A més, hi haurà un premi a la millor foto d’un fotògraf o fotògrafa comarcal, de la comarca dels Ports. Els premis no es podran acumular en la mateixa fotografia.

6.- Les fotografies admeses  podran ser exhibides per l’organització en iniciatives culturals, parcialment a la pàgina web del grup organitzador, i en el cartell promocional del concurs, de l’any següent sempre sense ànim de lucre, fent menció dels seus autors i amb el permís exprés dels seus autors.

TRAMESA

7.-  Les fotografies hauran d’estar en poder de l’organització abans del 26 d’octubre de 2019, i s’hauran d’enviar a:

                Format digital: fotoespemo@gmail.com

                Format en paper: Ajuntament de Morella C/Segura Barreda Núm. 28

                12300 Morella

El resultat es farà públic en l’acte d’entrega dels premis i, posteriorment, a la web oficial de l’ajuntament de Morella, i es difondrà per mitjà de les xarxes socials habituals del mateix ajuntament i de la Societat Esportiva ESPEMO.

L’acte d’entrega dels premis tindrà lloc el 9 de novembre a La Llotja de l’ajuntament de Morella.

8.-  El o la participant garanteix que és propietari exclusiu dels drets d’explotació de les fotografies i que respondrà per qualsevol reclamació que en matèria de drets d’autor es puguen iniciar, exonerant de qualsevol responsabilitat l’organització del concurs.

Així mateix, manifesta que ha obtingut l’autorització corresponent d’aquelles persones o entitats que ostenten drets sobre imatge o altre tipus de propietat intel·lectual que aparega a la fotografia.

9.-  Els i les participants, en el supòsit que siguen premiats, autoritzen expressament als organitzadors la reproducció i utilització publicitària de la seua imatge i la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb el concurs, sense dret de remuneració a excepció del premi.

10.- La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal, i l’Organització serà l’única facultada per resoldre els casos no previstos.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, cada participant accepta que les seues dades personals, així com aquelles que puguen ser facilitades en el futur, siguen recollides i tractades en un fitxer titularitat de la Societat Esportiva ESPEMO, amb domicili: Centre Lúdic Jaume I, s/n 12300 Morella. Les dades esmentades han estat recollides per la citada entitat per a finalitats relacionades amb la promoció i publicitat del Concurs de Fotografia de Muntanya de Morella, memorial Ana Puig Ortí.

El o la titular podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la seu social  d’ESPEMO  a l’adreça indicada. Per a qualsevol consulta relacionada amb els drets referits, l’afectat pot contactar al correu: fotosepemo@gmail.com.

2019-09-26T10:52:54+02:00 Setembre 26th, 2019|Cultura, Esport, Notícies, Societat|