964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Centre de Dia

Home/Centre de Dia
Centre de Dia 2018-02-01T13:18:29+02:00

El Centre de Dia de Morella és un servei sociosanitari i de suport familiar que ofereix durant tot el dia atenció a les necessitats personals, terapèutiques i socioculturals de la persona dependent, promovent la seva autonomia i qualitat de vida.

Compta amb una sèrie de professionals que treballen de manera conjunta en la planificació i posada en marxa d’un pla individualitzat de tractament i cures per a cada usuari/a.

Oferim els següents serveis (pot accedir qualsevol persona externa al centre):

Psicologia

Logopèdia

Podologia

Menjador social

Taller de memòria

Carrer El Tint, 2 Baixos – 12300 – Morella (Castelló) / Tlf: 607 500 974