964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Ciutat amiga de la infància

Home/Ciutat amiga de la infància
Ciutat amiga de la infància 2018-01-30T09:54:12+02:00

Morella és Ciutat Amiga de la Infància de manera oficial des d’octubre de 2016. Aquest Segell atorgat per UNICEF reconeix a les ciutats que impulsen i promouen l’aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Xiquets (CDN per les seves sigles en castellà) en l’àmbit local, promociona la participació de xiquets i adolescents en tots els temes que els afecten, i fomenten el treball en xarxa entre els distints municipis que formen part d’aquesta iniciativa.

El Programa Ciutat Amiga de la Infància té com a principals objectius els següents:

 1. Impulsar l’adopció de Plans d’Infància Municipals eficaços que promoguen el desenvolupament de la Convenció Sobre els Drets dels Xiquets. Aquests Plans han de comptar amb mecanismes de seguiment i dotació de recursos.
 2. Promoure la participació dels xiquets i adolescents en la vida pública municipal a través de Consells d’Infància i Consells de Joves.
 3. Promoure el treball en xarxa d’UNICEF Comité Espanyol amb l’Administració Local, i d’aquestes amb altres agents públics i privats presents en el seu territori.

Ser una Ciutat CAI significa, a més, traslladar la CDN a l’àmbit local, reconeixent als xiquets i joves els seus drets a que:

 • Les veus, idees i opinions dels xiquets sobre la ciutat que volen són escoltades i compten en les seves famílies, comunitats i vida social.
 • Amb les aportacions dels xiquets i joves es crea un espai de convivència millor per a tota la ciutadania,
 • Tots els xiquets han de rebre serveis bàsics com sanitat i educació,
 • Tots els xiquets han de ser protegits de l’explotació, l’abús o la violència,
 • Tots els xiquets han de poder caminar segurs pels carrers,
 • Tots els xiquets han de comptar amb espais d’encontre i de jocs per compartir amb els amics, així com espais verds i un ambient sense contaminar,
 • Els xiquets i joves poden participar en esdeveniments socials i culturals,
 • Tots els xiquets i joves han de tenir les mateixes oportunitats, amb independència del seu origen, religió, nivell d’ingressos, gènere o discapacitat.

En els següents documents queden recollides totes les activitats que es duen a terme anualment a Morella destinades a la participació de xiquets i joves, així com la situació d’Infants i Adolescents al nostre municipi. A més, podeu consultar també el Pla d’Infància i Adolescència preparat per tal de complir amb els objectius de Ciutat CAI.

Pla Infància i Adolescència_Morella  –  Memòria activitats_Morella  –  Informe Situació Infància_Morella

I si voleu conèixer més informació sobre el Programa Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF o altres reconeixements a aquelles entitats que treballen per millorar les condicions de vida dels xiquets i adolescents, mitjançant la promoció i la implantació de mesures destinades a garantir el seu desenvolupament integral, podeu consultar la web ciudadesamigas.org .