964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Comissions Informatives

Home/Comissions Informatives
Comissions Informatives 2019-06-27T14:52:47+02:00

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen com a funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen estat sotmesos a la decisió del Ple.