964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Dies festius locals 2019

Home/Dies festius locals 2019
Dies festius locals 2019 2019-06-19T15:15:25+02:00

En la sessió plenària de 19 d’octubre de 2018 es van fixar com a dies de festa de caràcter local per 2019 els dies 7 de gener i el 26 de desembre de 2019.