964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Agència d’Igualtat

Home/Agència d’Igualtat
Agència d’Igualtat 2019-05-20T09:32:34+02:00

Horari

De dilluns a divendres de 8.00 h a 15.30 h
Funcions:
– Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavoreixi la igualtat entre homes i dones.
– Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat Valenciana i amb els serveis del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Morella.
– Detecció de les necessitats del municipi en matèria d’atenció a la violència de gènere.
– Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local i en la taula per a l’eradicació de la violència de gènere a l’Ajuntament de Morella.
– Informar i assessorar dones per a la creació d’empreses i millora de l’activitat empresarial i/o autònoma.
– Elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals.
– Dissenyar i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
– Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i prevenció de la violència de gènere.
– Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució d’aquestes.
– Formar part del Consell per la Igualtat de Gènere assumint la secretaria d’aquest.
– Informar i assessorar empreses d’entitats locals per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i avaluar aquells plans que es presentin per a ser visats per la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.
– Impartir xerrades i cursos en el municipi cap a col·lectius socials, culturals, educatius i de comunicació per a afavorir la sensibilització i el compromís amb la igualtat entre dones i homes en el municipi.

 

Contacte

igualtatmorella@gmail.com   –   964 160 034