964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Oficines de Serveis Socials

Home/Oficines de Serveis Socials
Oficines de Serveis Socials 2018-01-29T12:04:07+02:00

L’equip social de Base  és un servei públic de la Mancomunitat Comarcal Els Ports. D’acord amb la legislació vigent en matèria de serveis socials té atribuïdes:

 • Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Tècnic als ciutadans i ciutadanes sobre recursos socials, com per exemple:
  • Servei Teleajuda i Teleassistència domiciliaria
  • Pensions No Contributives per invalidesa i per jubilació
  • Gestió d’ingressos a les residències de persones majors dependents i persones amb diversitat funcional
  • Llibre de família nombrosa i monoparental
  • Prevenció i Atenció a les dones
  • Serveis sociosanitaris de tractament addiccions
  • Tramitació de targetes sanitàries a persones sense recursos
  • Renda garantida de ciutadania
  • Sol·licitud i valoració de la situació de dependència
 • Servei d’Ajuda a Domicili, prestació d’atenció de caràcter domèstic, psicològic i rehabilitador, social, personal i educatiu, procurant la permanència de la persona en el nucli familiar.
 • Programes de Cooperació Social, amb la finalitat d’impulsar i fomentar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social.
 • Programes de convivència i Reinserció Social orientades a promoure la convivència social i familiar i a possibilitar la integració de la comunitat.
 • Programes d’atenció de les necessitats bàsiques, gestionant les prestacions econòmiques.
 • Programes de Prevenció i Reinserció Social en persones o grups d’alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció de conflictes i la seua inserció personal.
HORARI
Dilluns, dimecres i divendres
12-14 h
Ajuntament de Morella, C/ Segura Barreda, 28 – 12300 – Morella (Castelló)
e-mail: serveissocialsmorella@gmail.com / Tlf: 964160034 (Ext.5)