964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Política de privacitat

Home/Política de privacitat
Política de privacitat 2019-01-31T10:54:27+02:00

Des de l´Ajuntament de Morella estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

Es per açò que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que,  l’Ajuntament de Morella, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, mirosites i/o aplicacions mòbils).

  1. ¿Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

L´Ajuntament de Morella, és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l’adequada protecció pel nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

  1. ¿Perquè tractem les teues dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualsevol altres generats durant el desenrotllament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, els podem tractar per a distintes finalitats en funció dels serveis que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació amb esta i gestionar la prestació dels serveis demandats/o prestats per aquest ajuntament.

Si és el cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per supòsits concrets.

  1. ¿Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir¿quina condició fonamenta o habilita el que podem tractar les seues dades personals? 

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en altres el compliment d’una obligació legal per la nostra part, en altres el compliment per l’Ajuntament de Morella realitzada en interès públic o en exercici de Poders Públics, en altres la protecció d’interessos vitals i en altres l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitats és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem portar-la a cap o prestar-los

Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant la dita aportació un acte afirmatiu clar per la seua banda, que manifesta el dit consentiment.

  1. ¿Per quant temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten els conservarem per a mantenir

un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, mentre es mantingui la condició de ciutadà/na de Morella i la persona interessada no sol·licita la seua supressió. Inclús sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquestos supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per la nostra part i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada

  1. ¿Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment dels fins directament relacionats amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes amb obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenrotllar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

  1. ¿Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d’entrada de l´Ajuntament de Morella, en línia a través de la Seu Electrònica del mateix, així com l’adreça de correu electrònic dpd@dipcas.es

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant de  l´Agencia Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.es/).