964 16 00 34 - Carrer Segura Barreda, 28, 12300 Morella, Castello|ajuntament@morella.net

Punt d’informació cadastral

Home/Punt d’informació cadastral
Punt d’informació cadastral 2018-10-29T14:11:25+02:00

PIC.- La Direcció General de Cadastre ha posat en marxa els punts d’informació Cadastral que possibilita que el ciutadà puga obtindre certificats cadastrals de tots el seus béns, evitant els desplaçaments a l’oficina del cadastre de Castelló
L’Ajuntament de Morella compta amb aquest servei amb horari d’atenció al públic de 9.00 a 14.00 h. a les oficines municipals.

SERVEIS QUE ES PRESTEN A TRAVÉS DEL PIC

• Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.

• Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides relatiu als béns de la seua titularitat.

• Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral relativa al propi sol•licitant.

• L’àmbit territorial de certificació del PIC de l’Ajuntament de Morella és nacional (excepte País Basc i Navarra).