Tots els dies del novenari, després de la missa i des del placet de la Basílica Arxiprestal, es celebra el Retaule. Aquest, de tradició barroca, mostra una petita versió de la processó general en el qual els protagonistes són les danses i els quadres bíblics que desfilen pels principals carrers de la ciutat,representant gremis i institucions.

Destaquen les diferents danses i quadres com són els torneros representant a l’Ajuntament, els llauradors al Gremi dels Llauradors, la Corronquina al gremi de la Gent Gran, el Carro Triomfant al Gremi de Professions,Indústria i Transport, les Heroïnes Bíbliques al Gremi del Comerç , les danses dels Teixidors i Arts i Oficis, i les Santes i Miraverges al Gremi d’Arts i Oficis, i les Gitanetes representant al Gremi de la Joventut.

L’ordre d’aquest varia segons el dia del gremi que siga, ja que la dansa o element característic del gremi organitzador tancarà el retaule davant de les autoritats.

Retaule