CISE

La Societat Centre Integrat de Serveis Económics. Societat de Promoció Económica, S.A. és una empresa pública creada per l’ajuntament de Morella, va ser constituida a finals de 1993. Les activitats a què es dedica poden dividir-se actualment en dos grans àrees:

ÀREA DE SERVEIS
La empresa realitza les següents activitats: -Serveis de gestió de la zona d’aparcament de la Alameda -Serveis d’administració i comercialització de l’empresa IMPROTINT, S.L. -Serveis de gestió de la Piscina Municipal -Serveis de gestió de l’escorxador municipal -Gestió d’una borsa de treball comarcal -Col.laboració en activitats culturals

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONOMICA
En esta àrea l’empresa realitza, sobretot, activitats de promoció immobiliària tant de terrenys com d’eificacions i en alguns casos, la construcció de determinades obres de menor quantia. Cal destacar els següents projectes: -Polígon Industrial “Les casetes”. S’han urbanitzat aproximadament 60.000m2 i un total de 61 parcel.les. -Promoció de 14 vivendes a l’antic Quartel de la Guardia Civil. -Creació de l’empresa INPROTINT, per a la promoció de 89 vivendes , 300 places d’aparcament i locals comercials, a l’antiga Fàbrica del Tint.