INICIATIVES TURÍSTIQUES MORELLA S.L

 • Rehabilitació i gestió d’antics edificis públics per a Turisme Rural.
 • Central de Reserves de Turisme Rural: publicitat, gestió de reserves i assessorament sobre turisme rural.
 • Activitats d’aventura: escalada, BTT, senderisme, espeleologia, tir amb arc…
 • Colònies d’estiu a Morella.
 • Fires juvenils.
 • Organització d’activitats per la comarca.
 • Gestió de recursos humans i tècnics per a congressos.
 • Reserva de sales per a exposicions i conferències.
 • Lloguer de material tècnic i audiovisual.
 • Gestió d’inscripcions i reserva d’allotjaments.
 • Creació de material de recolzament per a ponències mitjançant programes informàtics.
 • Visites culturals a Morella i comarca (en diversos idiomes).

CENTRE FORMATIU MORELLA S.L

És una empresa dedicada a la formació que es constitueix a l’any 1999. La formació que es porta a terme es molt variada:

• Informàtica i Tecnologies de la informació i la comunicació.

• Idiomes: anglès.

• Turisme i hostaleria.

• Activitats per als més menuts: manualitats, lectura i escriptura, expressió corporal.

Centre Formatiu Morella ha tingut una especial dedicació al món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. La idea aplicada ha estat molt senzilla: fer un gran projecte telemàtic marc per introduir les TIC en totes les activitats de la comarca.

Els principals objectius d’aquest projecte marc han estat: fer arribar les TIC a tots els pobles i grups socials de la comarca i assolir uns coneixements en l’ús d’aquestes tecnologies.

En aquest moment es disposa d’un aula d’informàtica ubicada a l’edifici CISE de Morella i un aula mòbil amb ordinadors, taules plegables i una xarxa inalàmbrica pensada per poder ser traslladada per tots els pobles. D’aquesta manera ha segut possible arribar a més de 30 pobles de la província de Castelló.

Actualment el Centre Formatiu centra les seues activitats en l’ensenyament de l’anglès. S’han dut a terme cursos de formació d’anglès per al sector turístic, tallers d’anglès per a xiquets de totes les edats des de P-4 fins a Batxillerat, cursos i classes de reforç per a adults i per a preparar exàmens oficials.

Des de Centre Formatiu Morella considerem que la formació es fonamental en el desenvolupament d’una comarca i especialment d’aquelles zones que com la nostra tenen fortes deficiències de comunicacions i altres serveis, per això continuarem oferint els nostres serveis de formació per a tota aquella gent que ho desitge.

INPROTINT

La construcció de les vivendes del Tint ha seguit un llarg procés. Tot va començar al desembre de 1992, quan la Generalitat Valenciana va adquirir el solar per realitzar un projecte de promoció pública de vivendes i un espai d’ús públic. Aquest projecte es va paralitzar des del govern autonòmic durant uns anys. Des de l’Ajuntament de Morella es va elaborar un Pla Especial de Reforma Interior per reordenar l’espai ocupat per la parcel•la de sol urbà del Tint i especialment tot l’entorn.

L’ajuntament va encarar el desenvolupament del projecte i es va constituir INPROTINT S.L. empresa participada per CISE i socis particulars per dur a terme la mencionada promoció de vivendes.

Les obres es van desenvolupar en dues fases. La primera consta de dos blocs: bloc 1 de 13 vivendes i bloc 2 de 7 vivendes. Així mateix, es van construir 66 garatges distribuïts en tres plantes; 19 trasters i locals comercials (945,20 m2).

La segona fase consta del bloc 3, el qual integra 5 escales, i el bloc 4, el qual integra tres edificis situats enfront de la murada. En total aquesta segona fase comprèn la construcció de 69 vivendes; 247 garatges; 55 trasters; i locals comercials (2436,19 m2).

Els nous carrers i vivendes del Tint són un espai que sempre ha tingut i ha donat vida, des de que fora un bonic hort fins a convertir-se després en un important motor econòmic del sector tèxtil. Avui a aquest vell solar s’escolten jocs infantils, es veu roba estesa als balcons i llum als edificis habitats.

PROMOCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES DE MORELLA

L’empresa Promoció d’Energies Renovables de Morella naix a l’any 2006 amb l’objecte de fomentar el desenvolupament de les Energies Renovables a la ciutat de Morella. Aquesta empresa està participada majoritàriament per l’empresa municipal CISE, SPE, SA i per l’empresa Nuevas Energías del Maestrazgo S.L.

El primer projecte portat endavant es troba en l’actualitat en ple funcionament, es tracta del Parc Solar Fotovoltaic. Aquest parc està situat a la finca del Mas de Vicent, a la Vega dels Llivis. Aquesta inversió proporciona energia neta, renovable i inesgotable per al consum directe de la comarca.

El projecte ha estat una inversió oberta a la participació ciutadana. El Parc, dividit en 15 instal•lacions ha aglutinat inversors locals que, mitjançant la constitució d’empreses, han adquirit les plantes solars actualment en funcionament.

El Parc Solar té una potència instal•lada de 1,5 MW repartits en 15 plantes amb 100 KW cadascuna. Aquestes són algunes de les dades més representatives del que implica el seu funcionament:

CARNS DE MORELLA

El projecte d’instal•lació d’un escorxador comarcal homologat és un projecte innovador a la comarca. Per una banda, serà de gran utilitat per al sector ramader i de serveis, i donada la importància d’aquestos sectors a la comarca, s’afavorirà les possibilitats de creixement i desenvolupament del mateix. Per una altra banda, la instal•lació de l’escorxador pretén fomentar i valorar els productes càrnics de la zona, sobre tot si existix la possibilitat de crear productes de qualitat.

Per dur a terme aquesta iniciativa es va crear a l’any 2004 l’empresa Carns de Morella, S.L., una empresa mixta, participada per l’empresa pública CISE S.A. (Centre Integrat de Serveis Econòmics, S.A.), per la Cooperativa Comarcal Sant Antoni Abad, la Cooperativa Agrícola Benasalense. Coop. V., Associació de Ramaders del Maestrazgo “El Lligalló”, i empreses i socis particulars vinculats al sector ramader. Posteriorment, l’any 2006 es va fer una ampliació de capital, en la qual han participat més de 70 socis, tant particulars com empreses.

La societat té com a objecte: la realització del servei d’escorxador de ramat boví, porcí, oví i caprí. La capacitat de producció de l’escorxador per 4/5 operaris serà la següent:

 • Oví i caprí: 50 peces/hora
 • Boví: 10 peces/hora
 • Porcí: 10 peces/hora

El servei, en un futur, podrà incloure tant el sacrifici de ramat com el especejament, transformació, conservació i transport del producte. L’escorxador s’ha instal•lat a uns terrenys propietat de Carns de Morella situats al Polígon Industrial Les Casetes de Morella.