Dena de la Pobleta d’Alcolea

Situada al nord del terme de Morella. Els seus límits són: al nord, el terme municipal de Torre d’Arques (Terol); al sud, la dena de Castellons; a l’est, el terme municipal d’Herbers; a l’oest, el terme de Sorita.

NUCLI HABITAT: la Pobla d’Alcolea.

AGRICULTURA: Quasi no existeix. Actualment, el conreu de cereals, que era el més important en temps passats, s’ha convertit en zona de pastura. També existia, encara que ara ha disminuït, el conreu de vinyes. Poc més de 100 Hes aprofitades.

RAMADERIA: El ramat que hi ha actualment és el boví que no requereix una atenció diària, tot tenint en compte que els masos estan cercats. Poc més de 400 Hes. consten com a zona de pastura.

SILVICULTURA: És una dena amb una massa forestal importantíssima. El més destacat és el pinar de Pereroles, propietat de l’Ajuntament de Morella, un espai important de biodiversitat, tant qualitativa com quantitativament parlant.

TRUFA I BOLETS: S’adapten bé a les condicions del terreny sempre que ajuden les condicions climatològiques de la temporada.

BREU NOTA HISTÒRICA: la Pobla d’Alcolea es va fundar l’any 1244, sobre una antiga fortificació que feia de talaia de guaita i defensa de la ciutat de Morella. Controlava l’antic camí de terres aragoneses cap a la Mediterrània, i va estar escenari de la lluita entre el Cid i diferents adversaris dels regnes cristians i de les taifes àrabs de Lleida i Saragossa. Les guerres carlines del segle XIX també van afectar greument a la població. L’església actual data de començaments del segle XVIII, renovada a finals del segle XIX, però edificada sobre una primera construcció del segle XV.

L’època de màxima habitació del poble va ser a principis del segle XX, en que va arribar a comptar amb més de dos cents veïns.

PERSONALITAT LOCAL: A l’antiga escola del poble havia acudit a classes Don Julián Prats Estupiñá, important personatge liberal del segle XIX. Nascut el dia 1 de febrer de 1838 a la Masia de Farinetes del terme de La Pobleta, es va convertir en un ric comerciant de teixits a Madrid, i promotor de la renovació cultural, educativa i social d’Espanya en la conflictiva època de la restauració borbònica. Després d’ocupar molts càrrecs públics i privats, va morir jove encara, el 15 de desembre de 1883, als 45 anys d’edat, rebent el reconeixement general de la societat madrilenya amb qui va conviure.

FESTES PATRONALS: Es celebren la primera setmana del mes d’agost en honor de la Verge de les Neus, patrona de la vila, i organitzades per l’associació “Amics de la Pobleta”, recentment constituïda i que agrupa quasi un centenar de persones vinculades amb la vila, amb la finalitat de recuperar els valors culturals, socials, històrics i paisatgístics de l’entorn.

LA SUPERFÍCIE DE LA DENA EN DADES
En total, el terme de la Pobleta ocupa una superfície de poc més de 2.000 Hectàrees,de les quals 360 corresponen al ja esmentat Pinar de Pereroles, i 170Hectàrees que ocupen els voltants del nucli habitat de la Pobleta. Les altres 1.500 Hectàrees estan repartides entre la propietat dels catorze masos de la dena

NOM DEL MAS SUPERFICIE ARBRES (Ha) SUPERIFICE PASTURA (Ha) SUPERFICIE CONREUS (Ha) TERRENY IMPRODUCTIU TOTAL HECTÀREES
BRUNO 12 10 8 30
CARBONA 18 15 4 2 39
CAP DE VALL 78 78 1 157
FARINETES 12 25 1 38
FELTRER 10 2 10 1 23
IBAÑEZ 100 24 1 125
JOANO 50 1 1 52
MAS GRAN 70 73 1 144
PLANELLES 114 12 3 1 130
SABATER 27 1 3 1 32
SOL D’AVALL 143 66 5 1 215
XIPRER 112 42 27 1 182
VEN.FARINETES 37 20 7 1 65
VENTA XIPRER 50 17 9 1 77