Ajuntament d’Ortells
Carrer La Plaça nº 7
Centre de Salut
Carrer La Plaça nº 7
Local de la Gent Gran
Carrer La Plaseta s/n
Ajuntament
Carrer Segura Barreda nº28 Morella  Telèfon 964 160 034
Altres direccions d’interés