Fonda de Xiva
Carrer Solana nº 1  Telèfon 964 160 847
Centre de Salut
Carrer La Plaseta nº2
Local de la Gent Gran
Carrer La Plaseta nº2
Ajuntament
Carrer Segura Barreda nº28 Morella  Telèfon 964 160 034