Història de la museografia a Morella

Mn. Manuel Milián Boix

Mn. Manuel Milián Boix

La riquesa patrimonial de la nostra ciutat va fer que l’any 1928 se celebrara l’Exposició Morellana d’Art, impulsada per Mn. Manuel Milian Boix, que podria considerar-se l’embrió de la museografia a la ciutat, una iniciativa que décades més tard té ara una certa continuitat amb la col•lecció d’art sacre que l’Església mostra al seu Museu Arxiprestal.

Poc després de la marxa d’Alfons XIII (1931), el govern provisional de la república va protegir una part significativa del nostre patrimoni: la basílica, el castell i les murades. Un cop passat el pitjor de la postguerra, l’evolució socioeconòmica de la ciutat vers al turisme cultural va propiciar la creació l’any 1962 del Museo Etnológico de Morella y el Maestrazgo (clausurat en 1984) i la declaració de tot el casc urbà com a conjunt historicoartístic (1965). La restauració de les Torres de Sant Miquel va afavorir el seu ús com a sala d’exposicions: l’any 1976 es va fer l’exposició d’art contemporani Art Actual del País Valencià, que va ser molt reconeguda en aquells moments de transició política.

Treballs de salvació del museu etnològic Escola Taller(1991)

Treballs de salvació del museu etnològic Escola Taller(1991)

Des de principis dels noranta la ciutat ha anat organitzant una petita xarxa de museus municipals, creats a partir de donacions o compres que l’ajuntament ha anat fent al llarg del temps per salvaguardar el patrimoni del nostre municipi, els quals han anat configurant una oferta apreciada pels visitants. El 1994 es van inaugurar les exposicions Temps de Dinosaures, Temps d’Història i Temps d’Imatge en diverses torres de la muralla, mentre que l’exposició De Sis en Sis va ser inaugurada el 9 d’octubre de 1999.

A principis del nou segle la xarxa de Museus de Morella va ser reconeguda com a Museu Valencià i és l’únic museu amb aquest reconeixement a la comarca dels Ports i un dels pocs museus reconeguts com a tal a la part septentrional del País Valencià.

Francisco Yeste rep una placad’homenatge (2006)

Des d’aquell moment, s’ha encetat un doble procés: per una part un treball intern i invisible de consolidació estructural com a museu i un altre més visible que té com a objectiu renovar la totalitat de les exposicions permanents: Primer va començar la secció paleontològica, aprofitant el trasllat a la capella de la Comunió de Sant Miquel, un espai més adequat a la funció museística. El maig de 2007 s’ha ampliat la secció Sexenni amb una sala dedicada a la música a les Festes, que ha permés traure del magatzem els fons de gaites. Com a tots els museus, però, només una part de les peces és la que conforma les exposicions, encara que en el futur també haurà de comptar amb una nova exposició permanent més gran i moderna la nostra història i etnologia.

Museus de Morella té un llarg camí per recórrer per tal de salvar una mínima part de la gegantina riquesa del nostre patrimoni, consolidant una oferta seriosa i a l’alçada de la nostra importància en el món de la cultura.