LLOC GENERAL REDUIDA GRUPS
Castell 3,50 € 2,50 € 1,50 €
Museu de Dinosaures 2 € 1,50 € 1,50 €
Torres de Sant Miquel (Torre dels jocs) 1,50 €    
Museu de Sis en Sis (Sexenni) 2 € 1,50 € 1,50 €
Basílica Arxiprestal** 2,50 €  2€ 2€

(*) Tots els dies tenim a la venda entrades conjuntes per visitar els monuments que estan oberts durant eixa jornada. Pots consultar els preus a l’Oficina de Turisme o a qualsevol monument

(**) Servei gestionat per l’empresa Visitur

S’aplica la tarifa gratuïta per als menors de 6 anys, que hauran d’anar acompanyats necessàriament d’un adult, i també per a les visites efectuades entre les 14 i les 18 hores dels dimarts.

Açó és un extracte de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Taxa per la Prestació de Servicis Culturals, però si us disposeu a visitar els nostres museus i us cal qualsevol aclariment o més informació , tant per a particulars com per a grups, podeu adreçar-vos a:

Tourist Info
Placet de Sant Miquel, 3
12300 MORELLA
Tlf. 964 17 30 32

 morella@touristinfo.net