A més de la pròpia programació, el museu atén prioritàriament les activitats de recerca i difusió que se li encomanen des de l’ajuntament i, amb les limitacions pròpies de qualsevol museu xicotet, pot donar suport a les activitats que es plantegen per altres investigadors i institucions de recerca.

Aquestes són algunes de les activitats que el museu organitza o bé col·labora amb altres entitats.