El riquíssim patrimoni del terme municipal de Morella, i de tota la comarca dels Ports en general, precisa d’una institució que conserve, estudie i difonga tot allò que Morella té per a ensenyar i per això la ciutat disposa de Museus de Morella, que és la institució municipal dedicada a la recerca, difusió i conservació del patrimoni.

El museu té la particularitat que no es troba en un únic edifici, sinó que s’estén per diferents llocs de la ciutat. Això ha permés rehabilitar diversos monuments civils, religiosos i militars i donar ús a diversos espais de la ciutat.

Us invitem, per tant, a gaudir de la visita a les exposicions amb una doble vessant: tan important és el continent com el contingut. En cada espai trobareu representada alguna de les riqueses paleontològica, històrica o etnològica de la nostra ciutat.

Exposicions permanents


Fons: A l’església del convent hi ha una petita mostra d’escultura gòtica i a la sala De Profundis s’hi poden apreciar les pintures murals medievals amb la dansa de la mort. Des del cim del castell (1072 m) s’hi domina bona part de la comarca dels Ports.

Obertura: D’11 a 17 (estiu fins les 19 h.). Eixida fins les 18 h. (estiu fins les 20 h.). Diari excepte alguns festius tradicionals (Any Nou, Sant Julià, Santa Rita, Nadal i Nadalet.

Horaris especials en altres festius, com Corpus i Bous de Sant Roc). La visita a ambdós monuments ocupa habitualment entre tres quarts i una hora, però això depén molt de cada viatger.

Servicis: Visites guiades, sense cost addicional. Es realitzen segons temporada, consulteu l’oficina de turisme.

Venda de publicacions municipals

Exposició Permanent a la Capella de la Comunió de l’Església de Sant Miquel (Placet de Sant Miquel, 1)

Fons: Fòssils del Cretaci (invertebrats i vertebrats, especialment Iguanodon Bernissartensis)

Obertura: D’11 a 14 i de 16 a 18 (estiu fins les 19 h.), diari excepte dilluns i alguns festius tradicionals.

Servicis: Biblioteca del museu. Consulta prèvia concertació amb la direcció del museu.

Venda de jocs relacionats amb la paleontologia

Les torres de Sant Miquel constitueixen la principal entrada a la localitat. Es tracta de dues torres bessones de base octogonal construï des en el segle XIV.

La visita a l’ interior d’aquesta fortalesa es realitza per la torre ubicada més al nord. A l’entrada, s’han instal.lat uns panells informatius que fan un recorregut per la histò ria de les muralles i les torres de la localitat. Des d’aquest punt, comença una ascensió per les cinc plantes de l’interior, fins que s’arriba a la part superior de les torres, on estan comunicades. La tercera planta dóna al Passeig de Ronda, de manera que es pot eixir a l’exterior i veure un tram de muralla i de la Torre del Racó, des de la seua part més elevada. Des del més alt de les torres, s’observen les vistes tant del municipi com de la contornada. El descens es realitza per l’altra torre. Passejar per l’interior d’una torre medieval ja constituix en sí un gran atractiu. Per a més a més, des de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Morella solen organitzar-se exposicions al seu interior.

Altres exposicions


Exposició Permanent a l’església de Sant Nicolau (Sant Nicolau, 14)

Fons: Elements festius: adorns sexennals de paper arrissat, instruments musicals, indumentària.

Obertura: Caps de setmana d’11 a 14 i de 16 a 18 (estiu fins les 19 h.). Diari en temporada alta.

Servicis: Venda de publicacions municipals.

Exposicions temporals

Museus de Morella presenta exposicions temporals, algunes de producció pròpia i altres d’aliena, que es fan habitualment en els altres espais gestionats per Museus de Morella, com les torres de Sant Miquel o les sales gòtiques de la Casa del Consell: la Llotja, la Sala del Justícia i la Sala del Consell. En aquesta última, hi ha l’original de la Creu de Santa Llúcia, que pot admirar-se quan hi ha alguna exposició temporal a la sala.

Actualment

– Grans i menuts: dinosaures i tortugues a Morella. Exposició ubicada a la Sala del Consell de l’Ajuntament de Morella i que mostra algunes restes fòssils que s’han trobat a Morella. Així, les grans peces de dinosaures es combinen en antiquísimes tortugues, per donar a entendre la importancia de Morella al cretàcic.

– Treballs de pedra en sec, de Guillermo Sebastià. Exposició de pedra tallada ubicada a les torres de Sant Miquel. En ella, es poden trovar impressionants esculpits en pedres, que dibuixen formes concretes i abstractes molt curioses.